טלפון:
03-6919101
משרד עורכי דין ונוטריון

קיבלנו במשרדנו לאחרונה פניות של עובדים אשר המעסיק לא שילם להם שכר כבר כמה חודשים, אשר אינם יודעים מה עליהם לעשות,האם עליהם להתפטר אם לאו. אותם עובדים סבורים שבמקרה של התפטרות לא יהיו זכאים לקבל את פיצויי הפיטורין המגיעים להם במקרה שיפוטרו. לעיתים מדובר בעובדים בעלי ותק רב במקום עבודתם, אשר סכום פיצויי הפיטורין המגיע להם הוא גבוה.

המצב בו עובד אינו מקבל את שכרו או חלק מהטבותיו הנובעות מיחסי עובד מעביד, מכל סיבה שהיא הוא מצב לא ראוי.

גם המחוקק סבר כך ולכן קבע סעיף המאפשר לעובד להתפטר כאשר קיימות נסיבות מסוימות, במסגרת יחסי העבודה, בהן אין לדרוש ממנו להמשיך לעבוד ואם יתפטר יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים בדין מפוטר. (היינו, כאילו שהמעביד פיטר אותו)

קובע סעיף 11 א' לחוק פיצויי פיטורין התשכ"ג 1963 כדלקמן:

"התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורין"

בית הדין בשורה ארוכה של פסקי דין קבע מהן הנסיבות שבהן אין לדרוש מעובד להמשיך לעבוד ובהן ראה בית הדין צידוק להתפטרות שזיכתה את העובד המתפטר בפיצוים. אנו בחרנו בחלק קטן מההלכות, המתייחס ברובו לנושאים הכספיים. יחד עם זאת, ישנן נסיבות נוספות רבות בהן קבע בית הדין שאין לדרוש מעובד להמשיך ולעבוד .

כך, התפטרות בנסיבות של פיגורים חוזרים ונשנים בתשלום המשכורת, דינה כפיטורים. נקבע, כי זכותו היסודית של העובד היא לקבל את שכרו במועד. ברור שחשוב אם הארוע הוא חד פעמי – שאותו אין לראות כהרעה ממשית בתנאי העבודה – או שמא מדובר במשהו חוזר ונשנה – שאז, אין לדרוש שהעובד ימשיך בקשר העבודה עם מעבידו כאשר הפיגורים חוזרים ונישנים ובפרט כאשר קיים חוסר ודאות לגבי קבלת שכר.(דב"ע לב/3 -3 מרכז החינוך העצמאי נ' מנחם שוורץ פד"ע ג 318, דב"ע נג/210-3 אהרון רביוב נ' נאקו שיווק בע"מ פד"ע כז 514)

וודאי שזה הדין במקום בו לא שולם כלל שכר במשך מספר חודשים (דב"ע נו/299-3 אריה לוי נ' סומיה מונזה, פורסם בנבו)

כך, גובה השכר הוא אחד התנאים היסודיים והעיקריים שביחסי מעביד ועובד והפחתת השכר היא אולי ההרעה המוחשית ביותר של תנאים אלה ומשנעשה הדבר על פי הודעה חד צדדית מטעם המעביד, אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו (ע"א ת"א 246רבד בע"מ נ' שלמה פוקס פ"מ פ"ד 115)

גם אי תשלום תנאים סוציאלים מהווה נסיבות ביחסי עבודה שבהם אין לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו (עע 24/99 יוסף עטרי נ' ש.ז.ג. ריהוט עילית בע"מ. פורסם בנבו.

וכן אי תשלום גמול שעות נוספות על פי השעורים שנקבעו בחוק מהווה נסיבות ביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מעובד שימשיך בעבודתו.עע 98/300271 טפקו יצור מערכות בקרת אנרגיה בעמ נ' מנחם טל פד"ע לה 703 )

למען הזהירות נוסף, כי בכל מקצוע וסוג עבודה יש לבדוק את הנסיבות ביחסי עבודה לגופן, בטרם יוחלט על סמך קנה מידה אובייקטיבי , אם יש באותן נסיבות כדי להגיע למסקנה שאין לדרוש מעובד שימשיך את עבודתו. וכן יש צורך שאותן נסיבות תהינה במסגרת "יחסי העבודה" ולא נסיבות אישיות.

יש לשים לב, כי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורין, קובע במפורש כי ההתפטרות תחשב כפיטורין לענין חוק זה- היינו לצורך קבלת פיצויי פיטורין בלבד. מתעוררת שאלה נכבדה, אשר התשובה לה אינה ברורה כלל והיא, האם מי שמתפטר בדין מפוטר יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה באופן מיידי, על פי חוק הביטוח הלאומי. הח"מ סבורה כי התשובה לכך היא שלילית ולא רק מטעמי הוכחה. ולכן, ראוי שהמחוקק יקבע בחקיקה נוהל שיאפשר למי שבית הדין הכיר בזכותו להתפטר בדין מפוטר לקבל גם דמי אבטלה כמפוטר. (ואפילו באופן רטרואקטיבי).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
* המידע הכלול במאמר הינו מידע אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפט פרטני. כל המסתמך על האמור לעיל מבלי לקבל יעוץ משפטי פרטני עושה זאת על אחריותו בלבד.