טלפון:
03-6919101
משרד עורכי דין ונוטריון

תיקון לתקנות סדר הדין מאפשר הגשת תביעה נפרדת לפנוי שוכר מדירה
בעלי דירות רבים המשכירים דירותיהם לשוכרים עומדים לעיתים בפני שוקת שבורה, כאשר שוכרי הדירה מפסיקים לשלם את שכר הדירה. לעיתים אותם דיירים גם "מתנחלים" בדירה השכורה ומסרבים לפנותה תוך ידיעה ש"טחנות הצדק" טוחנות לאט וכי יקח מספר שנים לפנותם באמצעות בית המשפט ולאחר מכן באמצעות ההוצאה לפועל ובינתיים הם יתגוררו בדירה ולא ישלמו שכר דירה. לעתים אותם שוכרים גם מפסיקים לשלם מיסים עירוניים ותשלומים נוספים ואם בעל הדירה לא שינה את השם הרשום בעיריה לשמו של השוכר עלולים גם חובות אלו לחול על בעל הדירה. מאחר ובעלי דירות רבים, משתמשים בשכר הדירה שהם מקבלים לצורך מחייתם. אי קבלה שוטפת של שכר הדירה, מחמת ששוכר חדל לשלם את שכר הדירה, מהווה פגיעה קשה בהכנסתם השוטפת וברכושם.

עד כה, לא היה למצב פיתרון יעיל ומהיר. בתי המשפט עובדים לאט ותביעת פינוי כזו, אשר היתה מלווה בד"כ בתביעה כספית, התנהלה לה במשך שנים. בתקופה זו השוכר לעיתים היה ממשיך להתגורר במושכר מבלי ששילם שכר דירה.

גם לאחר שהמשכיר הצליח לקבל פסק דין לעיתים לא היה לו ממה לגבות את החוב שנפסק לטובתו מחמת שהשוכר היה חדל פרעון ואו לא ניתן היה לאתר נכסים של השוכר כדי להפרע מהם.

ביום 28.12.2008 שונה המצב המשפטי עם פרסומן ברשומות תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2) התשס"ט 2008 הקובעות פרוצדורה לניהול מקוצר של תביעה לפינוי מושכר.

התקנות קובעות כי תביעה לפינוי מושכר תוכתר בכותרת "תביעה לפינוי מושכר", לא תכיל סעדים נוספים בשל אותה עילה והתובע יהיה רשאי לתבוע סעדים נוספים בשל אותה עילה בהליך נפרד וללא צורך בקבלת אישור מבית המשפט. היינו, המשכיר רשאי לתבוע את פינוי הדירה, בהליך מהיר ונפרד מהתביעה הכספית שבד"כ מתלווה לתביעת הפינוי בשל כך שהשוכר חדל לשלם שכר דירה, מבלי לאבד את זכותו לתבוע את החוב הכספי בגין אי תשלום שכר הדירה והנזקים שנגרמו לדירה (אם נגרמו) בהליך נוסף.

בצרוף להגשת כתב תביעה לפינוי, על התובע להגיש גם את כל המסמכים הנלווים – תצהירי עדות ראשית , חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם יש, ואת כל המסמכים הנוגעים לתביעה.

כך גם על הנתבע לעשות לגבי כתב ההגנה.

לוח הזמנים לניהול תביעה כזו קוצר בהרבה מסדרי הדין הרגילים ונקבע על 60 ימים – על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום הגשת התביעה. על בית המשפט לקבוע מועד לדיון בתביעה שלא יהיה מאוחר מ-30 ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק.

התקנות אוסרות על הנתבע להגיש תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי.

ראוי לציין עוד, כי תקנות אלו אינן חלות על תביעה לפינוי מושכר לפי חוק הגנת הדייר.

יש לקוות כי בתי המשפט יעשו שימוש ראוי בתקנות אלו ויאפשרו למשכירים שהשוכרים חדלו לשלם להם שכר דירה לפנותם מהדירה במהירות מירבית על מנת שיוכלו להשכירה לאחר ולהמשיך ולהנות מרכושם.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
* המידע הכלול במאמר הינו מידע אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפט פרטני. כל המסתמך על האמור לעיל מבלי לקבל יעוץ משפטי פרטני עושה זאת על אחריותו בלבד.