טלפון:
03-6919101
משרד עורכי דין ונוטריון

כתבה שהתפרסמה במגזין לענייני קריירה ועסקים קטנים של עתון "הארץ".

פעמים רבות, כאשר צדדים מעונינים להקים עסק משותף או לפעול ביחד בתחום מסויים, הצדדים מבקשים לקבל מידע סודי זה מזה, על מנת לשקול את כדאיות העסקה המשותפת. השאלה האם על צד שהינו בעל מידע סודי להעביר את המידע הסודי לצד האחר, קודם לעשיית העסקה המשותפת, מעלה תמיד חשש בידי הצד נותן המידע כי מקבל המידע ישתמש במידע לתועלתו ו/או יחשוף את המידע לצבור הרחב, מבלי שתעשה עסקה משותפת עם מוסר המידע וכך ימצא עצמו האחרון ניזוק.

על מנת להוריד את רמת החשש, קיימת האפשרות בידי מוסר המידע הסודי להחתים את מקבל המידע הסודי על מסמך משפטי הקרוי "הסכם סודיות" או באנגלית "Non Disclosure Agreement" הידוע בשוק הבינלאומי בראשי התיבות "NDA".

הסכם סודיות יכול להיות "הדדי" כלומר שני הצדדים מוגבלים בשימוש במידע ובחומרים שניתנו או שרק צד אחד (הצד שקיבל את המידע הסודי) יהיה מוגבל.

במקומות עבודה רבים מקובל גם להחתים עובדים חדשים על הסכם סודיות. הסכם זה אמור למנוע מהעובדים גילוי הסודות המסחריים של מקום העבודה בזמן ולאחר סיום יחסי עובד מעביד.

כאשר מקבלת המידע הינה חברה, מקובל להחתים גם כל עובד או נושא משרה שמקבל את המידע הסודי באופן אישי.

בהסכם סודיות רצוי לכלול, בין היתר, את הנושאים הבאים:

הגדרת המידע הסודי – רצוי להגדיר בצורה רחבה ככל האפשר את המידע הסודי, עליו רוצים להגן. מקובל לכלול במסגרת ההגדרה את הנושאים הבאים:

 • סודות מסחריים ועסקיים
 • פטנטים שטרם נרשמו
 • קנין רוחני אחר
 • מידע בקשר לתהליכי יצור
 • תכניות עסקיות
 • שמות לקוחות
 • מחירי קניה ומכירה
 • סוגי קונים
 • קונים פוטנציאלים
 • שיטות מכירה
 • שיטות עבודה
 • חוזים מסחריים
 • תחשיבים
 • תנאי התקשרות עם ספקים ולקוחות
 • מידע בקשר לעובדי החברה
 • מידע עסקי או מסחרי או שיווקי אחר
 • כל מידע רלוונטי לעסק המשותף שהועבר מבעל המידע הסודי לצד האחר

אין מדובר ברשימה סגורה וכל אחד יכול לכלול במסגרת ההגדרה את הנושאים החשובים לו.

פרוט ההתחייבויות החלות על מקבל המידע הסודי ובכלל אלו התחייבויות שלא לגלות לאחר את המידע הסודי, לא להפר את חובת הסודיות, לשמור בקפידה על המידע הסודי ולנקוט בכל האמצעים כדי למנוע הגעתו לאחר.

פרוט הסעדים אשר יוקנו למוסר המידע הסודי במקרה שמקבל המידע הסודי יפר את התחייבויותיו. בסעיף זה רצוי לקבוע סעדים ברורים למקרה של הפרת התחייבויותיו של מקבל המידע הסודי. בין אלו, מוצע לקבל מראש את הסכמתו של מקבל המידע למתן צו מניעה נגדו במקרה של הפרת התחייבויותיו וכן פיצוי כספי מוסכם, בסכום שיקבע בין הצדדים בהסכם הסודיות, למקרה של הפרה. יחד עם זאת, לא תמיד מוכן מקבל המידע להתחייב מראש על הסעדים שינקטו נגדו במקרה של הפרת התחייבויותיו ולעיתים על נותן המידע להסתפק בסעדים מוסכמים פחותים מאלו, אם בכלל.

תקופת הסכם הסודיות, כאשר לא נעשתה עסקה משותפת בין הצדדים, הינה בדרך כלל ללא הגבלת זמן.

הסכם הסודיות אינו חל על מקבל המידע במקרים הבאים, מידע שהיה קניינו של מקבל המידע קודם לקבלת המידע הסודי או שהמידע הינו נחלת הציבור או אם הפך להיות נחלת הציבור ממועד שהפך להיות נחלת הציבור.

רצוי לקבוע בהסכם גם סמכות שיפוט מקומית מוסכמת והדין שיחול על ההסכם, אם מדובר בהסכם בינלאומי.

בנוסף לחתימת הסכם סודיות, ראוי לציין, כי הגנה נוספת למוסר המידע מצויה בחוק העוולות המסחריות התשנ"ט 1999. החוק הגדיר לראשונה מהו "סוד מסחרי" וכן העניק פיצוי סטטוטרי (ללא הוכחת נזק) בגובה של עד 100,000 ₪ (צמוד מדד) לבעל סוד מסחרי כנגד מי שהשתמש ("גזל" בלשון החוק) בסוד המקצועי ללא הסכמת בעליו.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
* המידע הכלול במאמר הינו מידע אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפט פרטני. כל המסתמך על האמור לעיל מבלי לקבל יעוץ משפטי פרטני עושה זאת על אחריותו בלבד.