טלפון:
03-6919101
משרד עורכי דין ונוטריון

 בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"צ  605/97

 בפני:נ                                      כבוד הנשיא א' ברק

                                              כבוד השופט י' זמיר

 

                                              כבוד השופטת ד' ביניש

העותרים:ב                               .1אחים מלכה ובניהם (תשל"א) בע"מ

                                               .2מקור השוק דואק בע"מ

                                              נגד

המשיבים:ו                              .1שר החקלאות

                                               .2קואופ הריבוע הכחול בע"מ

                                               .3שופרסל בע"מ

                                               .4קואופ צפון בע"מ

                                               .5גרינברג בע"מ

                                               .6קואופ ירושלים בע"מ

                                               .7פיקנטי בע"מ

                                              עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה:נ                      י"א באדר ב' התשנ"ז (20.3.97)

בשם העותרים:ב                       עו"ד דן גינר; עו"ד ענבל בונה

בשם משיב 1:ו                         עו"ד מלכיאל בלס

 

בשם משיבה 2:נ                       עו"ד איריס ס. בודנהיימר; עו"ד תמי ג'יג'י

בשם משיבה 3:ב                       עו"ד רם אפרתי; עו"ד אורטל קליין

בשם משיבה 4:ו                       עו"ד דורון גושן

בשם משיבה 5:נ                       עו"ד עידו לחובסקי

 

פסק-דין

   הנשיא א' ברק:ב על פי הדין, קיים יבוא פטור ממכס ומהיטל סחר של תפוחי עץ. יבוא זה חייב ברשיון יבוא. משרד החקלאות מחלק הרשיונות בין היבואנים. אם הביקוש עולה על ההיצע, נערכת הגרלה. לעניין תפוחי העץ, היבוא הפטור הוא של 398, 2טון. נקבע על ידי משרד החקלאות, כי "תוקצה כמות של 500טון תפוחי עץ לרשתות השיווק הגדולות, בהתאם לפלח השוק שלהם". שאר הכמות – למעט 800טון המוקצים לרשות הפלסטינית – תיובא באמצעות רשיונות יבוא אשר יוגרלו. כנגד ההקצאה לרשתות מכוונת העתירה. ביסוד ההבחנה בין יבואנים לבין רשתות השיווק עומד השיקול הבא:ו היבוא באמצעות רשתות השיווק חוסך פער תיווך של גורם נוסף המטפל בתוצרת החקלאית ובכך מסייע להוזלת המחיר לצרכן. זאת ועוד:נ אם רשתות השיווק לא היה זוכות בהגרלה עלול היה להיווצר מצב בו חלק ניכר מן הציבור הקונה ברשתות השיווק לא היה נחשף ליבוא זה.

       לדעתנו, השאלה העיקרית הניצבת בפנינו היא זו:ב האם השיקול האמור, העומד ביסוד הטיפול השונה בין רשתות השיווק לשאר היבואנים הוא שיקול שיש בו הפליה אסורה או הבחנה מותרת. נחה דעתנו, כי עניין לנו בהבחנה מותרת. מטעם זה דין העתירה להידחות. זאת ועוד:ו למדנו כי ההסדר המוצע הוא בעל אופי ניסיוני. אנו מניחים כי לאחר שהניסיון ילמד, תישקל המדיניות מחדש, על רקע הניסיון שנרכש. כמו כן, רשמנו לפנינו את הודעת המשיב מס'  1כי המשרד לא יאפשר ליטול חלק בהגרלה לאף חברה שעל פי המידע שבידו הינה של רשת שיווק.

 

5129371                העתירה נדחית.

                   העותרים יישאו בהוצאות כל אחד מהמשיבים 5- 1בסכום של 000, 5ש"ח לכל משיב.

 

ניתן היום, י"א באדר ב' התשנ"ז (20.3.97), בפני באי כוח הצדדים.

נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח