טלפון:
03-6919101
משרד עורכי דין ונוטריון

נמחקה על הסף תביעה שכנגד שהגיש קיבוץ נגד אב המשפחה, לאחר שלא היתה לא עילת תביעה נגד התובעות בתיק העיקרי, שהיו האשה והילדות.

בית המשפט קבע, כי הקיבוץ לא הניח תשתית עובדתית לביסוס טענתו בנוגע לקיומה של עילת תביעה ויריבות כלפי התובעות. עובדת היותה של התובעת 1 בת זוגו של אבי המשפחה, אינה מקימה עילת תביעה ויריבות כלפיה כבת זוגו של אבי המשפחה ובוודאי לא כלפי התובעות 2 ו-3 שהינן בנותיו.

בהעדר פרטים עובדתיים המבססים עילת תביעה טובה נגד התובעות וקושרות את היריבות בין הקיבוץ לבינן, דין התביעה שכנגד להמחק על הסף נגד התובעות מחמת העדר עילת תביעה.

לקריאה של פסק הדין >>>