טלפון:
03-6919101
משרד עורכי דין ונוטריון

המשרד מענישרותי נוטריוןק שרותי נוטריון שונים.

על פי החוק נוטריון מוסמך לבצע את אלו:

 • לאמת חתימה על מסמך
 • לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך
 • לאשר נכונותו של העתק מסמך
 • לאשר נכונות של תרגום מסמך
 • לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת
 • לאשר שאדם פלוני חי
 • לאשר נכונות של רשימת מצאי
 • לערוך העדה של מסמך סחיר
 • לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ או על פי מסמך אחר
 • להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי, על פי דין אחר
 • לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני נישואין
 • בנוסף לסמכויות אלה הוסמך הנוטריון לשמש כרשות לצורך עשיית "צוואה בפני רשות"